Vesilämmitysjärjestelmä: järjestelmien tyypit, johdotuksen

Vedenlämmitys on tehokkain ja taloudellisin lämmitysjärjestelmä asumiseen. Erilaisia ​​vesilämmitysjärjestelmiä on kehitetty, ja haluamme ottaa huomioon niiden ominaisuudet, edut ja ominaisuudet omakotitalon olosuhteissa.

Talon lämmitys jäähdytysnesteen luonnollisella kiertoalueella.

Lämmitys nestejäähdytteellä

Yleistä tietoa

Putket ja jäähdyttimen paristot ovat varma merkki veden lämmityksestä.

Kaikkien asuntojen mukavuuden pääindikaattori on sen ilman lämpötila, koska henkilö voi elää vain suppeasti merkittävässä lämpötila-alueella. Planeettamme pohjoisen pallonpuoliskon manneralueilla, ilmasto on kuitenkin kaukana tästä alueesta, ja ihmiset joutuvat käyttämään keinotekoisia lämmönlähteitä.

Aiemmin tällainen lähde oli avotulen luolassa tai mökissä, sitten palo muutti talossa olevan uunin uuniin. Kun väestö kasvoi, polttopuun ja muiden polttoaineiden puute lisääntyi kuitenkin voimakkaammin, ja henkilö kohtasi kasvavan lämmitystehokkuuden ongelman.

Ensimmäiset lämmitystyypit olivat epätäydellisiä.

  Kiinnitä huomiota! Niinpä ilmestyi ajatus lämmönsiirtimen käytöstä, aineesta, joka toimii välittäjänä lämmön siirtämisessä liekistä ilmaan talossa.

Ongelmana on, että kaasut johtavat lämpöä huonosti, ja jos sinulla on suuri talo, kauko-huoneiden lämmittäminen uunin lämmittämiseen kestää kauan, kun taas se on liian kuuma lähellä uunia ja kylmät kaukaisissa huoneissa. Siksi pääasiallisena tehtävänä oli toimittaa lämpöä vähäisillä tappioilla jokaiseen huoneeseen.

Kuuma liesi ei ole vain vaarallinen, vaan myös tehoton.

Tässä vaiheessa voidaan laatia jäähdytysnesteen perusvaatimukset:

 • Korkea lämmönjohtavuus. Tarvitaan jäähdytysnesteen mahdollisimman nopeaan lämmitykseen;
 • Korkea lämpökapasiteetti. Tämä parametri määrittää aineen kyvyn tallentaa lämpöenergiaa. On selvää, että välittäjä tallentaa ja lähettää enemmän lämpöä, sitä tehokkaammin järjestelmä toimii;
 • Korkea liikkuvuus. Aineella on oltava sellaisia ​​ominaisuuksia, joissa sitä voidaan kuljettaa sisätiloissa ilman kehittyneitä tekniikoita;
 • Saatavuus. Jäähdytysnesteen tulisi olla edullinen ja saatavilla eri alueilla, koska onnettomuuden sattuessa se tarvitsee kiireellistä korvaamista, jotta vältetään jäätyminen kotona;
 • turvallisuus. Aine-aine ei saa olla vaarallista ihmisille ja ympäristölle, sisältää palavia, myrkyllisiä, räjähtäviä tai kemiallisesti aggressiivisia yhdisteitä ja aineita.
Ratkaisu ongelmaan oli meidän käsissämme.

Kiinnitä huomiota! Kaikkien lueteltujen parametrien kannalta sopivin aine oli tavallinen vesi, jolla on suurin nesteiden lämpökapasiteetti, pystyy liikkumaan putkien ja kanavien läpi painovoiman tai paineen vaikutuksesta, on turvallinen ja uskomattoman laaja.

Tehtävä määritettiin näin: on tarpeen luoda järjestelmä, jossa vesi liikkuu tiukasti määritellyllä reitillä uunin tulipesästä lämmityslaitteisiin.

Järjestelmän toiminnan periaate nestemäisellä jäähdytysaineella.

Kiinnitä huomiota! Yksinkertaisesti sanottuna tarvitsemme kaksi lämmönvaihtajaa ja putken, jonka läpi vesi kiertää niiden välillä. Uuniin asennetaan yksi lämmönvaihdin, jossa neste lämpenee, ja toinen - huoneeseen, jossa jäähdytysneste antaa tallennetun energian ilmaan.

Lämmityskattilat

Kattila on laite lämmön saamiseksi poltetusta polttoaineesta.

Jos lämpöenergian lähde on polttoainetta, niin kattilan avulla voidaan hankkia se. Tämä on minkä tahansa jäähdytysnesteen lämmitysjärjestelmän sydän. Koko lämmityksen tehokkuus riippuu tämän laitteen luotettavuudesta, ja Venäjän talven olosuhteissa se on yksi eloonjäämisolosuhteista, joten ensimmäinen tehtävä on kattilan valinta.

Polttopuut ovat yksi Venäjän yleisimmin käytetyistä polttoaineista.

Tärkein kriteeri tässä on polttoaineen saatavuus ja kustannukset, joihin yksikkö toimii.

Tällaisia ​​kattiloita on käytetyn polttoaineen mukaan:

 • Kiinteät polttoaine- tai puukattilat. Käytetään polttopuuta, kivihiiltä, ​​koksia, turvetta, pellettejä, brikettejä ja muita palavan biomassan tyyppejä;
 • kaasu. Runko-, paine- tai nesteytetyn maakaasun käyttö;
 • Dieselin lämmityskattilat. Käytä nestemäisiä öljytuotteita: diesel, dieselöljy, erilaiset öljyt, bensiini, petroli jne.;
 • sähkö-. Lämmitä vesi lämmittimen tai elektrodin avulla.
Asenna moderni kaasukattila.

Jos puhumme tehokkuudesta yhden kilowattitunnin lämmön kustannusten sekä polttoaineen saatavuuden ja runsauden suhteen, niin kaasu ja puuyksiköt ovat kiistatta suosikkeja, joista ensimmäinen on edullisin.

Valokuva - dieselmoottori.

Kiinnitä huomiota! Jos talo on kytketty kaasunsiirtojärjestelmään, sinun pitäisi ostaa kaasukattila, jos moottoritietä ei ole kytketty, sinun pitäisi valita puunvaihtoehto. Sähkö ja dieselpolttoaine ovat liian kalliita keskivertokuluttajalle.

Järjestelmien tyypit

Luonnollinen kierto

Avoimen paisuntasäiliön läsnäolo yläosassa osoittaa luonnollista kiertoa.

Lämmitys luonnollisella vedenkierroksella on yksinkertaisin ja halvin, mutta myös kaikkein tehottomin järjestelmä. Pienissä taloissa ja lämmitysalueissa tämä on varsin toimiva vaihtoehto, jonka rakentaminen ei vaadi vakavia laskelmia ja monimutkaisia ​​asennustöitä.

Tällaisen järjestelmän toimintaperiaate on yksinkertainen: kattila asennetaan huoneen alemmalle kohdalle, parempi - kellariin. Vesi täyttää putkilinjan, joka koostuu kattilasta ylöspäin suuntautuvasta syöttöputkesta, sitten putki lasketaan vähitellen ja kulkee kaikkien huoneiden läpi, ja loppu palaa uunin lämmönvaihtimeen.

Luonnollinen kiertojärjestelmä.

Kun poltin on kytketty päälle, vesi alkaa lämmetä, laajenee ja nousee ylös putken läpi kuuman ja kylmän nesteen tiheyseron vuoksi. Koska piiri on suljettu, jäähdytysnesteen kylmä massa pakotetaan ulos lämmönvaihtimeen, ja neste alkaa kiertää järjestelmässä ympyrässä siirtämällä lämpöä liekistä säteilijöille.

Paisuntasäiliön avoin tyyppi.

Putkien laajenemisen ja veden kokonaismäärän kasvun kompensoimiseksi yläpisteeseen asennetaan paisuntasäiliö. Se voi olla auki, koska putkien paine ei ole merkitystä.

Kiinnitä huomiota! On tarpeen tietää ja ottaa huomioon säännöt putken halkaisijoiden ja kulmien valinnasta kaltevuudesta. Uskotaan, että 5 mm: n kaltevuus putken lineaarimittaria kohden on riittävä, klooni valmistetaan veden liikkeen suuntaan.

Putkien kallistuskulmat ja niiden halkaisijat.

Pienen kylän kunnossapidossa tällainen järjestelmä on varsin hyväksyttävä. Se ei edellytä laskelmia, ja se suoritetaan standardimenetelmän "kuten kaikki muutkin" mukaisesti, koska talojen koot ja arkkitehtuuri eivät ole erityisiä eroja. Lisäksi suunnittelu on suhteellisen helppo koota omin käsin ja vaatii vähimmäismateriaalia.

Pakotettu verenkierto

Pumpun läsnäolo kertoo meille pakko- liikkeestä.

Kehittyneempi ja tehokkaampi lämmitysjärjestelmä on järjestelmä, jossa jäähdytysneste on pakotettu. Tämän ratkaisun avulla voit nopeuttaa veden liikkumista putkien läpi ja toimittaa vielä kuuman nesteen syrjäisille alueille. Veden pakotettu liike tapahtuu putkistoon rakennetun pumpun vuoksi.

Lämmityslaite, jossa on pakko.

Tarkkaan lasketun ajonopeuden ansiosta työtehoa lisätään, polttoaineenkulutusta vähennetään ja mukavuutta huoneissa lisätään. Monimutkaisten, haarautuneiden ja monipiirijärjestelmien luomiseksi tarvitaan pakko- liikkeitä.

Tällaisen rakenteen rakenne vaatii suurempia laskelmia hydrauliikasta, kiertovesipumpun valinnasta ja asennuksesta, suojausasennuksesta, suljetusta hydraulisesta akkumulaattorista, painemittareista ja turvaventtiileistä. Samalla ei ole erityisiä vaatimuksia putkien kaltevuudesta.

Pumpun sitominen.

Kiinnitä huomiota! Käytön aikana kiertovesipumppu ei synny kaikkia järjestelmässä esiintyviä paineita. Tarkoituksena on, että piiri suljetaan, ja siinä oleva vesi pyörii kuin pyörä, ja pumppu voittaa vain hydraulisen vastuksen ja kitkan, joten sen kuluttama energia ei vaikuta lämmityskustannuksiin.

Ohjeet pumpun kytkemiseksi.

Laskelmista tuli selväksi, että kiertovesipumpun käyttö lisää työn tehokkuutta 25–30%. Lisäksi monikerroksisten rakennusten, monipiirien ja kollektoripiirien normaalissa kunnossapidossa on käytettävä pakotettua kierrätystä. Lähes kaikki modernit järjestelmät käyttävät tätä periaatetta.

Jäähdyttimen johdot

Putkilinjojen tyyppi on tärkeä.

Toinen tärkeä ero veden lämmitysjärjestelmissä on putkijohtojen tyyppi kattilasta lämpöpattereille.

Tällaisia ​​ulkoasuja on kolme:

 1. Yksi putkisuunnittelu. Tämä on yksinkertaisin ja edullisin malli, kun akkuja kuumennetaan yhteen putkiin sarjaan. Vesi tulee syöttöputken kautta ensimmäiseen jäähdyttimeen, kulkee sen läpi ja menee samaan putkeen, josta se siirtyy seuraavaan laitteeseen, jäähdyttäen sen liikkuessa;
 2. Kahden putken malli. Monimutkaisempi, mutta myös tehokkaampi muotoilu, jossa paristot on liitetty syöttöputkessa olevaan tuloon, ja lähtö on paluuvirtaan ja näiden putkien välillä ei ole muuta viestiä. Rinnakkaisliitännän avulla voit lämmittää kaikki laitteet tasaisesti, mikä lisää työn tehokkuutta ja mukavuutta.
 3. Collector Beam -yhteys oletetaan, että jäähdytysneste syötetään jakelukanavan syöttöön, mistä putket kulkevat jokaisen jäähdyttimen sisääntuloon. Pistorasiasta putket palaavat paluuputkeen, ja sieltä vesi pääsee kattilaan. Tämän lähestymistavan avulla voit järjestää monen piirin järjestelmiä, joissa on lämpimät lattiat ja suuret talot, joissa on monia huoneita.
Yksiputkinen vesihuolto.

Yhden putken toimittajaorganisaatio sopii pienille taloille, joilla on luonnollinen kierto, tai yksittäisissä huoneissa - kesäkeittiöissä, työpajoissa, saunoissa jne.

Kaksiputkijärjestelmää pidetään tehokkaampana laitteiden tasaisen lämmityksen, mahdollisuuden säätää lämpötilaa yksittäisissä tiloissa ja automatisointilaitteiden tarkempaa hallintaa. Se soveltuu kaikenlaisiin rakennuksiin ja sitä käytetään useimmiten.

Kahden putken syöttömalli.

Keräilijohdot ovat tehokkaimpia ja edistyksellisiä, mutta sen hinta on huomattavasti suurempi putkien määrän kasvun, lisävarusteiden, varusteiden sekä monimutkaisten asennus- ja laskentatarvikkeiden vuoksi.

Keräilijän säteen jakauma.

Kiinnitä huomiota! Tänään, yleisin kahden putken ja sekoitettu johdot, jotka voidaan yhdistää keräilijät lämpimät lattiat.

johtopäätös

Vesilämmitys on ainoa todella tehokas lämmönjakelujärjestelmä hinnan ja laadun suhteen. Samalla on ymmärrettävä, että laitteiden ja organisaatioiden järjestelmiä parannetaan jatkuvasti, ja muodikkaiden vaihtoehtoisten järjestelmien vertailu vanhoihin vesilämmitystyyppeihin on absurdi ja vakuuttava. Video auttaa sinua ymmärtämään tämän ongelman paremmin.

Add a comment